Vrch
Obraz

Markepee, s. r. o .

Ing. Ivan Belička c.e.o.

je spoločnosť zaoberajúca sa organizáciou a prípravou podujatí s historickým nádychom, zabezpečovaním vystúpení skupín historického šermu, tanca a hudby, ktorých hlavným predmetom činnosti je obveseľovanie spoločnosti netradičným spôsobom, oživovanie kultúrnych a...

Choreografia šermiarskych scén vo filme a divadle:

Archa úmluvy:
DJGT Zvolen, réžia M. Babjak, šermiarsky pohyb I. Belička, - 2000
Puritáni:
opera v 3 dejstvách, Stredoslovenská opera Banská Bystrica, réžia: Z.Lacková a.h., šermiarsky pohyb I.Belička a.h. – 2001

Šermiarske ocenenia

1. miesto v Barokovom päťboji (I. Belička) 2006
1. miesto v Barokovom päťboji (I. Belička) 2007 (následne sa vzdal ďalšej účasti v súťaži a pôsobí ako rozhodca)
1. miesto v šerme jeden proti dvom (I. Belička) – Turnaj na Zvolenskom zámku 2008

Organizované podujatia:

Vizualizácia vojenského tábora počas osláv Dni mesta Banská Bystrica
Účasť na príprave dokumentu Turci pod Viedňou (MDR Nemecko)
Práce pre Slovenskú televíziu v r. 2008 (3 časti Televíkendu)

Markepee, s. r. o .

Ing. Ivan Belička c.e.o.

je spoločnosť zaoberajúca sa organizáciou a prípravou podujatí s historickým nádychom, zabezpečovaním vystúpení skupín historického šermu, tanca a hudby, ktorých hlavným predmetom činnosti je obveseľovanie spoločnosti netradičným spôsobom, oživovanie kultúrnych a historických tradícii divadelnou a scénickou formou. Ing. Ivan Belička sa zaoberá historickým šermom od r. 1993 a organizovaním podobných podujatí od r. 1998. (Slovenská Ľupča). V rámci jednej so skupín historického šermu, ktorej bol predsedom od r. 1996 do r. 2009 sa zúčastnil na rade historických podujatí v niekoľkých krajinách Európy (Česko, Poľsko, Taliansko, Rakúsko, Dánsko, Bulharsko), nehovoriac o nespočetných vystúpeniach a účastí na historických podujatiach na Slovensku. Bol organizátorom a spoluorganizátorom viacerých podujatí na Slovensku, je iniciátorom prvého ako aj ďalších stretnutí šéfov šermiarskych skupín v 90-tych rokoch a bol vydavateľom Listov o historickom šerme na Slovensku (papierová verzia od r. 1998 – 2003, internetová od r. 2002 do súčasnosti na stránkach www.serm.sk )

- Od r. 1998 je organizátorom celoslovenského Turnaja na Zvolenskom zámku (od r. 2004 len jeho súťažnej časti) (šerm kordom)
- Od r. 2004 spolu so šermiarskou spoločnosťou organizuje Barokový päťboj® - súťaž šermiarov v piatich disciplínach, námet ktorej je jeho autorským dielom.
- Od r. 2000 každý druhý rok organizuje pre slovenských ale aj zahraničných šermiarov týždenné Školy šermu v Lome nad Rimavicou.

Šermiarske ocenenia

2. miesto v historickom šerme (I. Belička) – Turnaj na Zvolenskom zámku 2010
1. miesto v šerme jeden proti dvom (I. Belička) – Turnaj na Zvolenskom zámku 2008
1. miesto v Barokovom päťboji (I. Belička) 2006
1.miesto v šerme jeden proti dvom (I. Belička) – Turnaj na Zvolenskom zámku 2006
3. miesto v lukostreľbe (I. Belička) – Turnaj na Zvolenskom zámku 2006
1. miesto v Barokovom päťboji (I. Belička) 2005
2. miesto v lukostreľbe (I. Belička) – Turnaj na Zvolenskom zámku 2005
1.miesto v Pohári improvizácie (Belička, Blaško, Nemček) – Kremnické gagy 2004
2. miesto v Barokovom päťboji (I. Belička) 2004
3. miesto v lukostreľbe (I. Belička) – Turnaj na Zvolenskom zámku 2004
Cena za choreografiu (Blaško, Belička) - Tajovského divadelné dni 2004
Cena za estetický dojem v šerme kordom (I. Belička) - Turnaj na Zvolenskom zámku 2003
2. miesto v Pohári improvizácie (Blaško, Belička, Lupták) – Špandiv 2003
2.miesto v šerme kordom (I. Belička) – Bratislavské hry 2002
2.miesto v šerme kordom (I. Belička) – Turnaj na Zvolenskom zámku 2001
1.miesto v šerme jeden proti dvom (I. Belička) – Turnaj na Zvolenskom zámku 2001
1.miesto v šerme kordom (I. Belička) – Turnaj v Topoľčiankach 2000
2. miesto v šerme jeden proti dvom (I. Belička) – Turnaj na Zvolenskom zámku 1998

Organizované podujatia:

Vizualizácia vojenského tábora počas osláv Dni mesta Banská Bystrica
Účasť na príprave dokumentu Turci pod Viedňou (MDR Nemecko)
Práce pre Slovenskú televíziu v r. 2008 (3 časti Televíkendu)
Ľupčianske hradné hry 1995, 1996, 1998
Noc hrôzy na Ľupčianskom hrade 1995, 1996
Noc hrôzy na Oravskom hrade 1996, 2008
Turnaj na Zvolenskom zámku (spolu organizátor 1998, 2001 – 2009)
Dobíjanie Levického hradu 2004, 2006, 2008 (autorské dielo)
Festival na Levickom hrade 2005, 2007, 2009
Historické dni v Radvanskom kaštieli (2000-2002)

Choreografia šermiarskych scén vo filme a divadle:

FATIH 1453:
produkcia: AKSOY FILM (TR) - zabezpečenie šermiarských výkonov
Warta:
krátka filmová esej, réžia: Belička, Fabian, kamera: L. Teren, produkcia: Markepee s.r.o
Puritáni:
opera v 3 dejstvách, Stredoslovenská opera Banská Bystrica, réžia: Z.Lacková a.h., šermiarsky pohyb I.Belička a.h. – 2001
Archa úmluvy:
DJGT Zvolen, réžia M. Babjak, šermiarsky pohyb I. Belička, - 2000