Vrch
Obraz

:: ŠKOLY ŠERMU

:: Týždňové školy šermu

Úlohou školy šermu je obohatiť vedomosti najmä, šermiarskej verejnosti ale prípadne aj iných záujemcov skrátka všetkých, ktorí sa podieľajú na inscenovaní "akcie" v divadelných, šermiarskych či iných predstaveniach. Informácie sú adresované aj záujemcom o prehĺbenie vedomostí a znalostí z oblasti bojového umenia. Hlavným vyučujúcim je šermiarsky majster Ing. Peter Koza z Bratislavy, asistovať mu budú jeho žiaci ktorých si sám vyberie a títo budú oslovení v prípade potreby.

Predpokladáme organizáciu nasledovných kurzov:


Nemecká II
Talinska II
Šabľa
Španielska

Predbežné termíny kurzov


Spresnené budú do konca septembra.
Školy sa uskutočnia v období od 15.2.2015 do 14.3.2015, v závislosti od počtu prihlásených sa do 15.1.určí presný termín a miesto konania jednotlivých kurzov.

Nástup a ubytovanie:

Zvyčajne nedelu od 17 00 do 20:00 hod ak nebude oznámene inak.

Stravovanie:

Zaistené od nedele (večera) do piatkovej slávnostnej večere

Cena:

Cena týždňového kurzu je stanovená na 235 €.
Do 15.1.2015 je potrebné uhradiť nevratnú zálohu 100 € (vráti sa len v prípade, že sa určený kurz neuskutoční. Po dohode môže byť účastník zaradený do náhradného kurzu.) V prípade oneskoreného prihlásenia, a/alebo neuhradenia zálohy a následného zaradenia v deň nástupu je cena za kurz 270 € . Zaplatením zálohy prihlasovaný účastník súhlasí s uvedenými podmienkami.

V cene kurzu je zahrnuté:
školné, vybrané špeciálne pomôcky pre prednášky a výcvik, nájom za telocvičňu a priestor k teoretickej príprave frekventantov, strava a ubytovanie na päť dní. + aprobácia a záverečné pohostenie.

Prihláška :

Termín prihlásenia bude určený na základe prihlášok a tak isto bude rozhodnuté o organizácii jednotlivých kurzov. Vaše neskoré prihlásenie môže spôsobiť neorganizovanie daného kurzu z dôvodu nenaplnenia minimálneho množstva prihlásených (12 osôb). Maximálny počet účastníkov jedného kurzu je 20. Poradie prihlásenia na kurz je určené poradím zaplatenia nevratnej zálohy. V prípade vyššieho záujmu môže byť otvorený identický kurz za podmienok naplnenia minimálneho počtu účastníkov. Prihlásený budú informovaní o prípadnom neuskutočnení daného kurzu z dôvodu nedostatočnej účasti e-mailom a súčasne budú zadefinované záväzné termíny a miesta jednotlivých kurzov

Prihlášky a záujem zasielajte na adresu:
Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica
Email: serm@serm.sk (najvhodnejšia forma)
Tel: 0905 665187

V prípade, že sa rozhodnete pre platbu prostredníctvom prevodu na účet, kontaktujte nás prosím e-mailom.

( Prihláška musí obsahovať: Meno, Priezvisko, Tel.kontakt, E-mail. Poprípade informáciu o šermiarskych zručnostiach. )


:: Víkendové školy šermu
Potrebná výstroj a výzbroj  >>